ADVOCACY.

THINK-TANK.

VZDELÁVANIE.

V Inštitúte moderného spotrebiteľa (Smart Consumer Institute) od roku 2018 presadzujeme záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, vzdelávame a podieľame sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú preklenúť technologickú a inovačnú priepasť medzi strednou a východnou Európou a jej západnými partnermi.

Ochrana spotrebiteľov a spotrebiteliek je pre nás oveľa viac ako boj proti nekalým obchodným praktikám – chceme, aby Slovensko vyrástlo a stalo sa skutočne pro-inovačnou krajinou, ktorá je schopná pritiahnuť a udržať domáce aj zahraničné investície a know-how podporujúce kvalitu života spotrebiteľov. Ako spotrebitelia si zaslúžime žiť v ekonomickom prostredí, ktoré ponúka kvalitné, zelené, cenovo dostupné a inovatívne produkty a služby, a to v každej oblasti, od financií až po zdravotníctvo. Sme presvedčení, že správne nastavené regulačné prostredie vie podporiť inovatívne správanie a pomôcť presne takýto rast stimulovať.

V inštitúte máme tri kľúčové piliere, ktoré sú podľa nás predpokladom pre existenciu vyššie spomenutého prostredia – v prvom rade chceme, aby sa rozhodnutia formovali na základe dát a analýz a odrážali záujmy a preferencie spotrebiteľov a potreby trhu. To je možné dosiahnuť len pri spolupráci naprieč verejným a súkromným sektorom a iba v prípade, že spotrebitelia aktívne, hlasne a jasne komunikujú svoje záujmy v rámci verejného priestoru.

Zároveň je ale kľúčové nezabúdať na vzdelávanie – je nevyhnutné, aby si spotrebitelia svoj názor budovali na základe čitateľných faktov a aby nevychádzali z nepravdivých domnienok či dezinformácií. Pokiaľ majú spotrebitelia naplno využívať výhody moderného trhu, musia im aj správne porozumieť. Dynamické tempo zmien v spoločnosti vo veľa ľuďoch vzbudzuje pocit neistoty – tento strach z neznámeho sa potom veľmi jednoducho zneužíva na šírenie paniky a dezinformácií, nadmernú reguláciu alebo brzdenie pokroku.

SME PRAGMATICKÝ A NA FAKTOCH ZALOŽENÝ HLAS SPOTREBITEĽOV. NAŠE ÚSPECHY A AKTIVITY HOVORIA JASNE:

Výzva #ZaOtvoreneNedele

Parlament sa v poslednom období zaoberal niekoľkými návrhmi na obmedzenie nakupovania v nedeľu. Takýto zákaz by mal ďalekosiahle dopady na spotrebiteľov, zamestnancov a ekonomiku ako takú.

Vzhľadom na jeho škodlivosť sme vo výzve #ZaOtvoreneNedele spojili 13 rôznych think-tankov, organizácií, združení a firiem (INESS, INEKO, PAS, Bratislava Policy Institute, Panta Rhei, TESCO, Manufaktura, atď.) – oslovovali sme poslancov, písali články v médiách a vďaka nášmu verejnému tlaku poslanci nakoniec zákaz neschválili. Zároveň sme išli priamo do terénu a vo video-anketách sme u spotrebiteľov ale aj zamestnankýň obchodov zisťovali ich názor na nedeľné nakupovanie a nedeľnú prácu.


Aktívne sa podieľame na tvorbe moderného spotrebiteľského prostredia

V médiách, na webe, na sociálnych sieťach ale aj priamo v rámci legislatívneho procesu prinášame konštruktívne analýzy, pozície, rešerše, návrhy a pripomienky, ktoré pomáhajú vytvárať moderné future-proof legislatívne prostredie podnecujúce inovácie a zvyšujúce kvalitu života všetkých spotrebiteľov.

V súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami sme zo spotrebiteľského hľadiska na Aktualitách analyzovali témy, ktoré budú hýbať predvolebným súbojom a pripravili už dve vydania návodov pre politické strany, ktoré načrtávajú pozíciu inštitútu k rôznym témam dotýkajúcich sa spotrebiteľov. V prvom sme sa pozreli na piliere, ktorých by sa strany pri príprave programov mali držať, aby vo všeobecnosti posilnili práva spotrebiteľov a spotrebiteliek na Slovensku. V druhom sme, aj v súvislosti s nevyhnutnou konsolidáciou verejných financií, načrtli prístup, ktorý dosiahne, aby prípadná daňovo-odvodová reforma podporila spotrebiteľov, ich kvalitu života a prístup k inovatívnym a kvalitným produktom a službám.


Chránime spotrebiteľov pred legislatívnymi nástrahami

Či už to bol boj niekoľkomesačný boj proti zákazu nedeľného predaj alebo naše vystúpenia proti rozširovaniu osobitného odvodu a legislatívnej smršti v parlamente, v inštitúte dôsledne sledujeme legislatívne procesy a vyjadrujeme sa k návrhom, ktoré podľa nás ohrozujú kvalitu spotrebiteľského prostredia, poprípade právo spotrebiteľov na prístup ku kvalitným a inovatívnym produktom a službám. Na druhej strane, nie sme “proti všetkému” – nebojíme sa prichádzať s vlastnou iniciatívou a pripomienkovať aj dobré a prínosné návrhy, aby sme ich ďalej vylepšili.


Bojujeme proti dezinformáciám s grantom od Holandskej ambasády

V spolupráci s veľvyslanectvom Holandského kráľovstva pracujeme na projekte, ktorý má za cieľ vyvrátiť najčastejšie dezinformácie a hoaxy z rôznych oblastí, či už v rámci spotrebiteľského prostredia alebo politiky. V inštitúte si uvedomujeme, že naše miesto je v Európe – sú to aj európske normy a inštitúcie, ktoré garantujú Slovákom silnú ochranu spotrebiteľských práv. Ukotvenie Slovenska na západe predstavuje stabilitu, čím nás zatraktívňuje v očiach investorov a podieľa sa na príleve zahraničného kapitálu vo forme peňazí, know-how, technológií a rôznych produktov a služieb, ktoré nám v konečnom dôsledku skvalitňujú a zjednodušujú život.


NAŠE

TÉMY

oblasť
DIGITAL
oblasť
FINANCIE
oblasť
KLÍMA
oblasť
POTRAVINY
oblasť
ZDRAVIE