partneri

Spoločne s našimi partnermi iniciujeme aktivity zamerané na podporu spotrebiteľov a cielené aj na ďalšie relevantné zainteresované strany (napr. na tvorcov politík, akademické prostredie či médiá).

Neustále sa snažíme rozširovať našu sieť partnerov, aby sme mohli posilniť postavenie a obhájiť záujmy čo najväčšieho počtu spotrebiteľov. Máme záujem o spoluprácu so všetkými aktérmi naprieč ekosystémom, ktorí sa usilujú vytvoriť prostredie podporujúce inovácie a pokrok spotrebiteľov a spoločnosti vo všeobecnosti.