Digitálne platformy, smart city inovácie a sociálne siete radikálne menia naše životy. Snažíme sa o to, aby tvorba politík v tejto oblasti neprehliadala záujmy moderných spotrebiteľov.

Realizovali sme dvojročný projekt, ktorý zreformoval slovenský regulačný rámec pre platformovú ekonomiku a prispôsobil ho 21. storočiu. Vďaka nášmu úsiliu sa Slovensko stalo priekopníkom v strednej a východnej Európe a vytvorilo úspešnú, inovatívnu a nadčasovú právnu úpravu, ktorá je príkladom pre tvorcov politík v iných krajinách.

oblasť
DIGITAL

oblasť
FINANCIE

Kryptomeny, blockchain a inovatívne fintech služby sú výzvou pre hegemóniu tradičných bánk a menia spôsob, akým zaobchádzame s peniazmi. Na jednej strane je dôležité odstraňovať medzery, ktoré vytvárajú priestor pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Na druhej strane však takéto snahy nemôžu už v zárodku potláčať perspektívne inovatívne finančné produkty a služby.

Krajiny strednej a východnej Európy zaznamenali rapídny nástup moderných finančných služieb – len za 3 roky sa počet mobilných platieb na Slovensku zvýšil o 2722% a objem (v EUR) vzrástol o 3015%.

Vypracovali sme súbor konkrétnych odporúčaní, ktoré majú podporiť cieľ Slovenska posilniť efektívnosť hospodárenia s verejnými financiami. Zároveň sme vyhodnotili súčasné nastavenie platobných tokov v štáte (vyplácanie a výber verejných prostriedkov, úhrady vládnych výdavkov, a pod.).


So snahou európskych štátov stať sa globálnymi lídrami v udržateľnosti prichádza aj nevídané množstvo iniciatív, ktoré neustále menia spôsob, akým pristupujeme k životnému prostrediu, výrobe energie či spôsobu dopravy a bývania. Nájdenie rovnováhy medzi potrebami našej planéty a jej obyvateľov si bude vyžadovať citlivé kompromisy.

V Inštitúte moderného spotrebiteľa sme vypracovali analýzu slovenského energetického sektora, rámcovali debatu o energetickej efektívnosti a prezentovali osvedčené postupy v energeticky efektívnej výstavbe regulátorom a verejnosti, čím sme motivovali tisíce spotrebiteľov k zvýšeniu energetickej efektívnosti svojich domov.

oblasť
KLÍMA

oblasť
POTRAVINY

Potravinový reťazec prechádza transformačnými zmenami. Prechod k udržateľným potravinovým systémom je základným stavebným kameňom pri dosahovaní klimatických ambícií, ochrane biodiverzity aj zaručovaní potravinovej bezpečnosti, výživy a verejného zdravia. Potravinový reťazec, ktorý reflektuje princípy udržateľnosti, odolnosti a spoľahlivosti, musí fungovať a vytvárať synergie pre všetkých aktérov na rôznych stupňoch výroby, spracovania, marketingu, distribúcie či predaja, a tak spotrebiteľom umožniť zdravé a udržateľné potravinové voľby.


Zdravotné systémy v strednej a východnej Európe a na celom svete sú vystavené bezprecedentnej kríze. Pandémia iba naplno ukázala urgentnú potrebu zásadne prepracovať spôsob, akým pristupujeme k nášmu zdravotnému systému – technologicky a filozoficky.

Dobré zdravie je spojené s celou radou faktorov, vrátane kvality zdravotníckych zariadení, spravodlivého a včasného prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale aj zdravého životného štýlu. Robustný, dobre fungujúci zdravotný ekosystém, ktorý je zameraný na pacienta a stojí na digitálnych technológiách, má potenciál podnietiť vznik vysokokvalitných inovatívnych riešení, ktoré naplnia neuspokojené medicínske potreby a poskytnú zvýšený sociálny blahobyt.

Táto transformácia bude efektívna, len ak do jej tvorby zapojíme všetkých účastníkov ekosystému (teda pacientov, zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov, zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, farmaceutické spoločnosti, ako aj regulátorov, akademikov a vedcov).

oblasť
ZDRAVIE