čo robíme

Inštitút moderného spotrebiteľa je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá od roku 2018 prináša nový pohľad na spotrebiteľskú problematiku súvisiacu s rýchlym rozvojom nových technológií.

Inštitút má za cieľ venovať sa témam, ktoré sú spojené s reguláciou a využívaním moderných a nových technológií naprieč rôznymi sektormi (vrátane digitálnych inovácií, platformovej ekonomiky, udržateľných potravinových systémov, zdravotných systémov, energetiky, životného prostredia, klímy, atď.), s osobitným dôrazom na to, ako tieto zmeny ovplyvňujú spotrebiteľov v strednej a východnej Európe.

V rámci našej snahy podieľať sa na zlepšovaní spotrebiteľského prostredia a posilňovaní postavenia spotrebiteľov:

  • Pripravujeme odborné materiály a štúdie
  • Realizujeme komunikačné a digitálne kampane, ktoré majú za cieľ podporiť inovácie a vyvracať spotrebiteľské dezinformácie
  • Organizujeme odborné okrúhle stoly, workshopy a konferencie
  • Ukazujeme spotrebiteľom, ako sa nestratiť vo vodách jednotného a digitálneho trhu
  • Aktívne spolupracujeme s kľúčovými tvorcami politík

A oveľa viac…